U-Best Group "Ultimate Success is Best Solution"

Ultimate Philosophy

ปรัชญาการทำงาน

“U-BEST Group" means the Ultimate BEST Group who is rendering the ultimately hospitality management for the best achievement and solutions for the customers with U-BEST’s Philosophy

"Ultimate Success is Your Best Solution”

 

 “ยู เบสท์ กรุ๊ป” มีความหมาย คือ Ultimate BEST Group หรือกลุ่มบริหารด้านธุรกิจการบริการที่จะให้บริการอย่างดีที่สุดเพื่อสิ่งที่ดีที่สุด สำหรับลูกค้าและเพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าบรรลุ ตามความปรารถนาและถึงเป้าหมายที่วางไว้

โดยมีปรัชญาการทำงานของบริษัท คือ

“ความสำเร็จสูงสุดคือผลลัพท์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ”

“บริษัท อัลทิเมท ซัคเซส จะสรรสร้างความสำเร็จสูงสุดเพื่อผลลัพท์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า”


"ประชาชาติธุรกิจ" ได้สัมภาษณ์พิเศษ "สุภมาส บำรุงพาณิชย์"
กรรมการผู้จัดการ "อัลทิเมท ซัคเซส" บริษัทที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจโรงแรม
ถึงแนวคิด มุมมอง ในธุรกิจที่ปรึกษาโรงแรมที่เปิดให้บริการมาร่วม 30 ปีแล้ว